Trần Hoài

Đồng sáng lập, Trưởng phòng KDShare

Trần Hoài